20. apr, 2013

Fyra veckor gamla

Här är Knakadalens Sakko.