8. mar, 2015

Fika!

Vi stannade och kokade kaffe. Nästan ingen snö kvar på myrholmarna, men fortfarande fint skidföre i skogen.